Amira Chon Thanh

Truyền thông & tin tức

Thủ tướng đồng ý bổ sung cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Chơn Thành vào dự án quan trọng quốc gia

Dự án đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Chơn Thành được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào danh mục dự án quan trọng quốc gia.

Ngày 10-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1166/QĐ-TTg bổ sung danh mục dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông – vận tải.

Cụ thể, bổ sung vào Điều 1 Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 23-7-2022 các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông – vận tải, gồm: Dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang; Dự án đường bộ cao tốc Hòa Liên – Túy Loan; Dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây – Tân Phú; Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc; Dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương; Dự án đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Chơn Thành; Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu; Dự án đường bộ cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông – vận tải. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Phó Trưởng ban Thường trực. Phó Tổng kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thay thế đồng chí Nguyễn Tuấn Anh. Đồng thời, bổ sung các Ủy viên Ban chỉ đạo gồm: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hà Giang, Lâm Đồng, Đồng Tháp.

Nguồn: baobinhphuoc