Amira Chon Thanh

Truyền thông & tin tức

Đến năm 2030, hai huyện của Bình Phước sẽ bị “xóa tên” trên bản đồ hành chính

Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành Nghị quyết 16, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, trong đó có phương án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2035.

Từ nay đến năm 2025, 13 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hớn Quản sẽ sáp nhập vào thị xã Bình Long và thị xã Chơn Thành.

Cụ thể, 10 đơn vị hành chính cấp xã (An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Thanh Bình, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An, Tân Khai) sẽ sáp nhập vào thị xã Bình Long, dự kiến giữ nguyên tên là thị xã Bình Long; 3 đơn vị hành chính cấp xã (Tân Hiệp, Đồng Nơ và Tân Quan) sẽ sáp nhập vào thị xã Chơn Thành.

Bản đồ Bình Phước với 11 đơn vị cấp huyện (ảnh MXH).

 Từ năm 2026 đến năm 2030, 10 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Phú Riềng sẽ sáp nhập vào thị xã Phước Long và huyện Đồng Phú.

Cụ thể, 8 đơn vị hành chính cấp xã (Long Tân, Bù Nho, Long Hà, Long Bình, Long Hưng, Bình Sơn, Bình Tân, Phước Tâ)  sẽ sáp nhập vào thị xã Phước Long (dự kiến giữ tên là thị xã Phước Long); 2 đơn vị hành chính cấp xã (Phú Riềng và Phú Trung) sáp nhập vào huyện Đồng Phú.

 Ngoài ra, sáp nhập 2 xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình (huyện Bù Đăng) vào huyện Đồng Phú; sáp nhập xã Thuận Lợi và Thuận Phú (huyện Đồng Phú) vào thành phố Đồng Xoài.

Như vậy, từ nay đến năm 2030, Bình Phước từ 11 đơn vị hành chính cấp huyện giảm còn 9. Hai huyện Hớn Quản và Phú Riềng sẽ không còn trên bản đồ hành chính của tỉnh này.

Huyện Hớn Quản được thành lập từ năm 2009, tách ra từ một phần diện tích huyện Bình Long (cũ) với 13 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Phú Riềng được thành lập từ năm 2015, tách ra từ huyện Bù Gia Mập với 10 đơn vị hành chính cấp xã.

Nguồn: Thiên Lý/VOV-TP.HCM